Tjänster

Välkommen till Troxhammar Entreprenad AB

 

Markarbeten

 

- Inkoppling av kommunalt vatten & avlopp

- Byggnation av enskilda avloppsanläggningar

- Dagvatten & dränering

- Husgrunder

- Tomtplanering

- Kabelschakt

- Grus & jordtransporter

- Vägunderhåll

 

 

 

Sjöarbeten

 

- Mindre muddringar

- Bryggor

- Transport av material & maskiner

- Dykning

- Kabelläggning

- Utläggning och försälning av bojstenar/Flytbryggor

Vi är specialiserade i Bagas avloppsanläggningar.

Tjänster som vi erbjuder

Copyright © All Rights Reserved.